Translatica, kierunek polsko-angielski
potyczka rzeczownik, rodzaj żeński;
skirmish przenośne;
fight przenośne;
encounter wojsko;
clash;
combat;
brush;
scuffle;
engagement wojsko;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich