Translatica, kierunek polsko-angielski
posterunek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
post;
station;
outpost;
sentinel;
sentry;
guard;
place;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich