Translatica, kierunek polsko-angielski
posłannictwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
mission;
message;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich