Translatica, kierunek polsko-angielski
posilać czasownik, aspekt niedokonany;
refresh;
nourish;
feed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich