Translatica, kierunek polsko-angielski
popełniać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też popełnić
commit techniczny;
make;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich