Translatica, kierunek polsko-angielski
połajać czasownik, aspekt dokonany;
scold książkowe, oficjalne;
reprimand książkowe, oficjalne;
chide;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich