Translatica, kierunek polsko-angielski
połączyć w jedną całość czasownik, aspekt dokonany; → integrate
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich