Translatica, kierunek polsko-angielski
pokryciowy przymiotnik;
backing;
covering;
coating;
coverage;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich