Translatica, kierunek polsko-angielski
pokojowy rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
peace;
room;
valet archaiczne;
peacetime;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich