Translatica, kierunek polsko-angielski
pojawiać czasownik, aspekt niedokonany;
appear;
emerge;
turn up;
come out;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich