Translatica, kierunek polsko-angielski
pogarszać się czasownik, aspekt niedokonany;
decline;
worsen;
get worse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich