Translatica, kierunek polsko-angielski
podprowadzać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też podprowadzić
bring;
knock off potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich