Translatica, kierunek polsko-angielski
podmalowywać czasownik, aspekt niedokonany;
make up;
ground;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich