Translatica, kierunek polsko-angielski
podać coś komuś czasownik, aspekt dokonany; → to pass
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich