Translatica, kierunek polsko-angielski
pobudzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
excitation medycyna;
agitation medycyna;
excitement medycyna;
arousal;
excite;
impulse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich