Translatica, kierunek polsko-angielski
płytowy przymiotnik;
record muzyka, audiotechnika;
tabular;
plate geologia;
laminated;
slabbing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich