Translatica, kierunek polsko-angielski
plugawić czasownik, aspekt niedokonany;
befoul;
defile książkowe, oficjalne, pejoratywne;
foul;
desecrate;
sully książkowe, oficjalne, pejoratywne;
pollute;
pollution;
taint;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich