Translatica, kierunek polsko-angielski
perswazja rzeczownik, rodzaj żeński;
persuasion książkowe, oficjalne;
suasion;
persuade;
coaxing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich