Translatica, kierunek polsko-angielski
perswadować czasownik, aspekt niedokonany;
persuade;
argue;
reason książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich