Translatica, kierunek polsko-angielski
patrzyć w górę czasownik, aspekt niedokonany; → look up
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich