Translatica, kierunek polsko-angielski
parcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
pressure;
thrust architektura, techniczny;
tenesmus biologia, medycyna;
push;
pression;
bearing down medycyna;
partia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich