Translatica, kierunek polsko-angielski
papierowy przymiotnik;
paper przenośne;
papery;
paperlike;
pasteboard przenośne;
cardboard przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich