Translatica, kierunek polsko-angielski
oszczędność rzeczownik, rodzaj żeński;
economy przenośne;
savings;
thrift;
saving;
parsimony;
frugality;
savings;
saving;
savings;
chariness;
nearness;
cost saving informatyka, techniczny;
canniness;
nest egg;
reserves;
reserves;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich