Translatica, kierunek polsko-angielski
oszacowywać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też oszacować
estimate;
evaluate;
assess;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich