Translatica, kierunek polsko-angielski
oświadczać się czasownik, aspekt niedokonany;
propose;
declare;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich