Translatica, kierunek polsko-angielski
osobno przysłówek;
apart;
severally;
extra;
separate;
singly;
alone;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich