Translatica, kierunek polsko-angielski
osłonowy przymiotnik;
cover;
casing;
guard;
housing;
covering wojsko;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich