Translatica, kierunek polsko-angielski
oskrzydlać czasownik, aspekt niedokonany;
envelope;
flanking;
envelop;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich