Translatica, kierunek polsko-angielski
opatrunkowy przymiotnik;
dressing;
ligature;
dressing-;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich