Translatica, kierunek polsko-angielski
opadowy przymiotnik;
drop;
rain meteorologia;
fall;
drop-;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich