Translatica, kierunek polsko-angielski
opadać z sił czasownik, aspekt niedokonany; → droop
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich