Translatica, kierunek polsko-angielski
okrzyczany przymiotnik;
notorious;
reputed;
famous;
far-famed;
renowned;
famed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich