Translatica, kierunek polsko-angielski
okręcać czasownik, aspekt niedokonany;
wrap;
twist;
wind;
twirl;
spin;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich