Translatica, kierunek polsko-angielski
okład rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
compress medycyna;
poultice medycyna;
cover;
pack medycyna;
cataplasm medycyna;
covering;
facing książkowe, oficjalne;
pledget medycyna;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich