Translatica, kierunek polsko-angielski
okazanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
showing;
display;
exhibit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich