Translatica, kierunek polsko-angielski
ogłuszający przymiotnik;
deafening;
stunning;
thundering potoczne, nieoficjalne;
humming;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich