Translatica, kierunek polsko-angielski
ogłaszać publicznie czasownik, aspekt niedokonany; → publish
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich