Translatica, kierunek polsko-angielski
ogarniać czasownik, aspekt niedokonany;
engulf;
embrace;
overwhelm przenośne;
pervade;
overtake przenośne;
encompass;
seize;
surround;
sweep;
grasp;
spread;
take in;
whelm;
grip;
spruce up potoczne, nieoficjalne;
come over;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich