Translatica, kierunek polsko-angielski
odstawać czasownik, aspekt niedokonany;
protrude;
settle;
differ;
come off;
mature;
abandon;
protrusive książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich