Translatica, kierunek polsko-angielski
odpuszczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
remission religia;
pardon;
remittal;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich