Translatica, kierunek polsko-angielski
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków rzeczownik, rodzaj nijaki; → sewerage
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich