Translatica, kierunek polsko-angielski
odprawa celna rzeczownik, rodzaj żeński;
customs clearance finanse, służby celne;
customs służby celne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich