Translatica, kierunek polsko-angielski
odkomenderować czasownik, aspekt dokonany;
draft ang. brytyjska;
attach;
detail;
draft off;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich