Translatica, kierunek polsko-angielski
odgałęziać się czasownik, aspekt niedokonany;
branch;
ramify;
fork;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich