Translatica, kierunek polsko-angielski
odęty przymiotnik;
puffy;
swollen;
bloated;
sulky;
sullen;
fat;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich