Translatica, kierunek polsko-angielski
odbarwiać czasownik, aspekt niedokonany;
decolour;
decolor;
bleach;
fade;
discharge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich