Translatica, kierunek polsko-angielski
ociągać czasownik, aspekt niedokonany;
linger;
tarry;
delay;
lingering;
skin;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich