Translatica, kierunek polsko-angielski
obrobić czasownik, aspekt dokonany;
work;
process potoczne, nieoficjalne;
hem;
machine technika;
treat;
wrought;
till;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich