Translatica, kierunek polsko-angielski
objaw rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
symptom medycyna, nauki ścisłe;
sign;
manifestation medycyna;
display;
symptoms biologia, medycyna;
signs;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich