Translatica, kierunek polsko-angielski
obcować czasownik, aspekt niedokonany;
commune książkowe, oficjalne;
associate;
mix;
consort;
socialize;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich